گالری
 
لوح و تقدیر نامه
لوح و تقدیر نامه
تاریخ: 16 04 2018 09:22
بازدیدها: 257
دانلودها: 43
( بدون رای )
نظرات: 0
کنفرانس هوش تجاری ایران
کنفرانس هوش تجاری ایران
تاریخ: 16 04 2018 09:21
بازدیدها: 226
دانلودها: 42
( بدون رای )
نظرات: 0
سخنرانی در کنفرانس
سخنرانی در کنفرانس
تاریخ: 16 04 2018 09:24
بازدیدها: 233
دانلودها: 36
( بدون رای )
نظرات: 0
مراسم اهداء جوایز
مراسم اهداء جوایز
تاریخ: 16 04 2018 09:26
بازدیدها: 236
دانلودها: 39
( بدون رای )
نظرات: 0